Administratie

Op administratief gebied kunnen wij diverse werkzaamheden voor u verrichten zoals:

  • Boekhoudkundige werkzaamheden
  • Btw aangifte
  • Liquiditeitsbegrotingen
  • Saldoberekeningen
  • Kostprijsberekeningen
  • Voedselveiligheidscertificering
  • Gecombineerdeopgave/meitelling
  • Registratie gewasbeschermingsmiddelen/spuitboekje

Deze werkzaamheden verrichten we op ZZP basis.